ЗА НАС ГОЛДЪН АГРО КЪМПАНИ ЕООД ДОБРЕ ДОШЛИ Дружеството е регистрирано през 2009 г. Управител на дружеството е Златка Пеканова Дружеството стартира своята дейност в гр. Батак  "Европейски  земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони"