Голден Агро Къмпани ЕООД гр. Батак Телефон за контакт:  0898 / 655 144 e-mail: office@goldenagrocompany.info КОНТАКТИ  "Европейски  земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони"